Stocks-TMPL.L-Temple Bar Investment Trust PLC

TMPL.L Temple Bar Investment Trust PLC

0 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Temple Bar Investment Trust PLCs inntekter decreased per 104.73% og utgjorde -7.78M. Nettoinntekt decreased per 110.19% til -15.97M. Netto aktiva decreased per 8.87% til 726.35M og EPS decreased fra 2.35 til -0.05.
TMPL.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
99.04%
Netto fortjenestemargin
-211.60%
Driftsmargin
97.53%
Avkastning
-5.14%