Stocks-TPC-Tutor Perini Corp

TPC Tutor Perini Corp

8.90 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Tutor Perini Corps inntekter decreased per 18.33% og utgjorde 3.79B. Nettoinntekt decreased per 243.55% til -192.57M. Netto aktiva decreased per 13.85% til 1.44B og EPS decreased fra 1.79 til -4.09.
TPCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
1.46%
Netto fortjenestemargin
-2.56%
Driftsmargin
-5.03%
Avkastning
-4.71%