Stocks-TPK.L-Travis Perkins

TPK.L Travis Perkins

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Travis Perkinss inntekter increased per 8.90% og utgjorde 4.99B. Nettoinntekt decreased per 20.18% til 192.20M. Netto aktiva decreased per 6.06% til 2.10B og EPS decreased fra 1.19 til 0.89.
TPK.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
5.45%
Netto fortjenestemargin
2.47%
Driftsmargin
4.75%
Avkastning
4.01%