Stocks-TPR-Tapestry, Inc

TPR Tapestry, Inc

40.25 -0.41 (-1.01%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Tapestry, Incs inntekter increased per 34.44% og utgjorde 2.03B. Nettoinntekt increased per 68.92% til 329.90M. Netto aktiva increased per 2.56% til 2.31B og EPS increased fra 0.79 til 1.36.
TPRs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
69.29%
Netto fortjenestemargin
6.32%
Driftsmargin
16.82%
Avkastning
7.75%