Stocks-TRUP-Trupanion Inc

TRUP Trupanion Inc

29.73 1.83 (6.56%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Trupanion Incs inntekter increased per 29.50% og utgjorde 905.18M. Nettoinntekt decreased per 25.73% til -44.67M. Netto aktiva decreased per 8.10% til 305.30M og EPS decreased fra -0.89 til -1.10.
TRUPs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
13.53%
Netto fortjenestemargin
-2.39%
Driftsmargin
-5.79%
Avkastning
-5.23%