Stocks-TSCO-Tractor Supply Co

TSCO Tractor Supply Co

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Tractor Supply Cos inntekter increased per 2.47% og utgjorde 14.56B. Nettoinntekt increased per 1.70% til 1.11B. Netto aktiva increased per 5.26% til 2.15B og EPS increased fra 9.71 til 10.09.
TSCOs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
33.22%
Netto fortjenestemargin
7.38%
Driftsmargin
10.16%
Avkastning
16.20%