Stocks-TSLA-Tesla Motors, Inc.

TSLA Tesla Motors, Inc.

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Tesla Motors, Inc.s inntekter increased per 18.80% og utgjorde 96.77B. Nettoinntekt increased per 18.71% til 14.97B. Netto aktiva increased per 38.59% til 63.61B og EPS increased fra 3.62 til 4.31.
TSLAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.25%
Netto fortjenestemargin
7.97%
Driftsmargin
9.19%
Avkastning
12.02%