Stocks-TSN-Tyson Foods Inc

TSN Tyson Foods Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2023: Tyson Foods Incs inntekter decreased per 0.75% og utgjorde 52.88B. Nettoinntekt decreased per 119.84% til -649.00M. Netto aktiva decreased per 7.85% til 18.26B og EPS decreased fra 8.92 til -1.87.
TSNs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
5.24%
Netto fortjenestemargin
4.15%
Driftsmargin
1.37%
Avkastning
7.36%