Stocks-TWO-Two Harbors Investment Corp

TWO Two Harbors Investment Corp

13.67 0.02 (0.14%)
Markedet er åpentForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Two Harbors Investment Corps inntekter decreased per 60.85% og utgjorde 295.51M. Nettoinntekt increased per 28.39% til 240.39M. Netto aktiva decreased per 20.42% til 2.18B og EPS increased fra 0.43 til 2.13.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning