Stocks-TXT-Textron Inc

TXT Textron Inc

86.09 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Textron Incs inntekter increased per 6.33% og utgjorde 13.68B. Nettoinntekt increased per 6.96% til 922.00M. Netto aktiva decreased per NaN til 6.99B og EPS decreased fra N/A til 4.56.
TXTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
16.30%
Netto fortjenestemargin
5.62%
Driftsmargin
8.09%
Avkastning
7.22%