Stocks-UBSG.ZU-UBS Group AG

UBSG.ZU UBS Group AG

24.553 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: UBS Group AGs inntekter decreased per NaN og utgjorde N/A. Nettoinntekt increased per 256.71% til 26.10B. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS increased fra 2.15 til 7.92.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning