Stocks-UGI-UGI Corp

UGI UGI Corp

35.48 0.46 (1.30%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var UGI Corps inntekter increased per 42.66% og utgjorde 2.76B. Nettoinntekt decreased per 492.59% til -954.00M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 1.13 til -4.54.
UGIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
34.20%
Netto fortjenestemargin
10.26%
Driftsmargin
16.81%
Avkastning
7.47%