Stocks-UPST-Upstart Holdings Inc

UPST Upstart Holdings Inc

30.05 -0.21 (-0.69%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Upstart Holdings Incs inntekter decreased per 0.72% og utgjorde 842.44M. Nettoinntekt decreased per 180.23% til -108.67M. Netto aktiva decreased per 16.68% til 672.44M og EPS decreased fra 1.43 til -1.31.
UPSTs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
96.61%
Netto fortjenestemargin
-1.41%
Driftsmargin
-52.56%
Avkastning
-0.39%