Currencies-USDJPY-

USDJPY USD/JPY

147.868 0 (0%)
S
147.868
K
147.880
S
147.868
K
147.880

USDJPY Nyheter

Nyhetsinformasjon er kun tilgjengelig for aktive investorer

REGISTRER DEG