Stocks-UTDI.DE-United Internet

UTDI.DE United Internet

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: United Internets inntekter increased per 4.76% og utgjorde 5.92B. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 2.22 til N/A.
UTDI.DEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
33.24%
Netto fortjenestemargin
6.79%
Driftsmargin
11.52%
Avkastning
5.93%