Stocks-V-Visa

V Visa

241.50 -6.33 (-2.55%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2022: Visas inntekter increased per 21.59% og utgjorde 29.31B. Nettoinntekt increased per 21.49% til 14.96B. Netto aktiva decreased per 5.34% til 35.58B og EPS increased fra 5.63 til 7.00.
Vs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
76.96%
Netto fortjenestemargin
49.32%
Driftsmargin
67.33%
Avkastning
21.43%