Stocks-VALMT.HE-Valmet Corporation

VALMT.HE Valmet Corporation

25.510 0.440 (1.76%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Valmet Corporations inntekter increased per 28.95% og utgjorde 5.07B. Nettoinntekt increased per 14.19% til 338.00M. Netto aktiva increased per 87.76% til 2.50B og EPS decreased fra 1.98 til 1.92.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning