Stocks-VEEV-Veeva Systems Inc A

VEEV Veeva Systems Inc A

215.73 -9.17 (-4.08%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Veeva Systems Inc As inntekter increased per 16.44% og utgjorde 2.16B. Nettoinntekt increased per 14.11% til 487.71M. Netto aktiva increased per 27.63% til 3.72B og EPS increased fra 2.63 til 3.00.
VEEVs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
70.54%
Netto fortjenestemargin
25.12%
Driftsmargin
17.74%
Avkastning
16.00%