Stocks-VFC-VF Corp

VFC VF Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: VF Corps inntekter decreased per 1.94% og utgjorde 11.61B. Nettoinntekt decreased per 90.25% til 118.58M. Netto aktiva decreased per 17.55% til 2.91B og EPS decreased fra 3.53 til 0.31.
VFCs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
51.17%
Netto fortjenestemargin
5.92%
Driftsmargin
8.02%
Avkastning
8.13%