Stocks-VIPS-Vipshop Holdings Ltd-ADR

VIPS Vipshop Holdings Ltd-ADR

17.11 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Vipshop Holdings Ltd-ADRs inntekter decreased per 15.60% og utgjorde 15.32B. Nettoinntekt increased per 28.82% til 937.35M. Netto aktiva decreased per 7.66% til 4.90B og EPS increased fra 1.05 til 1.46.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning