Stocks-VLA.PA-Valneva SE

VLA.PA Valneva SE

6.303 0.124 (2.01%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Valneva SEs inntekter increased per 3.79% og utgjorde 361.30M. Nettoinntekt decreased per NaN til N/A. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra N/A til N/A.
VLA.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
11.24%
Netto fortjenestemargin
-23.52%
Driftsmargin
-33.57%
Avkastning
-21.13%