Stocks-VTEX-VTEX

VTEX VTEX

5.46 -0.09 (-1.62%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: VTEXs inntekter increased per 25.32% og utgjorde 157.62M. Nettoinntekt increased per 13.38% til -52.42M. Netto aktiva decreased per 16.05% til 274.68M og EPS increased fra -0.32 til 0.00.
VTEXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
65.01%
Netto fortjenestemargin
-22.45%
Driftsmargin
-16.62%
Avkastning
-11.39%