Stocks-VTY.L-Vistry Group PLC

VTY.L Vistry Group PLC

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Vistry Group PLCs inntekter increased per 15.70% og utgjorde 2.73B. Nettoinntekt decreased per 19.59% til 204.35M. Netto aktiva increased per 35.94% til 3.25B og EPS decreased fra 1.14 til 0.86.
VTY.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
17.02%
Netto fortjenestemargin
8.63%
Driftsmargin
8.09%
Avkastning
7.26%