Stocks-WAT-Waters Corporation

WAT Waters Corporation

272.01 4.78 (1.79%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Waters Corporations inntekter increased per 6.68% og utgjorde 2.97B. Nettoinntekt increased per 2.15% til 707.76M. Netto aktiva increased per 37.26% til 504.49M og EPS increased fra 11.17 til 11.73.
WATs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
58.16%
Netto fortjenestemargin
23.98%
Driftsmargin
28.49%
Avkastning
33.48%