Stocks-WEC-WEC Energy Group

WEC WEC Energy Group

86.81 1.10 (1.28%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: WEC Energy Groups inntekter increased per 15.41% og utgjorde 9.60B. Nettoinntekt increased per 8.56% til 1.41B. Netto aktiva increased per 4.53% til 11.62B og EPS increased fra 4.11 til 4.45.
WECs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
21.31%
Netto fortjenestemargin
15.16%
Driftsmargin
18.42%
Avkastning
5.35%