Stocks-WELL-Welltower Inc

WELL Welltower Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Welltower Incs inntekter increased per 23.59% og utgjorde 5.86B. Nettoinntekt decreased per 57.12% til 160.57M. Netto aktiva increased per 12.61% til 21.39B og EPS increased fra 0.24 til 0.27.
WELLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.65%
Netto fortjenestemargin
13.73%
Driftsmargin
15.91%
Avkastning
2.22%