Stocks-WIX-Wix.com Ltd

WIX Wix.com Ltd

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Wix.com Ltd s inntekter increased per 9.29% og utgjorde 1.39B. Nettoinntekt decreased per 262.48% til -424.86M. Netto aktiva decreased per 280.66% til -263.24M og EPS decreased fra -2.06 til -7.33.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning