Stocks-WKP.L-Workspace Group PLC

WKP.L Workspace Group PLC

505.2410 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/3/2023: Workspace Group PLCs inntekter increased per 27.64% og utgjorde 170.40M. Nettoinntekt decreased per 130.51% til -37.80M. Netto aktiva decreased per 0.66% til 1.79B og EPS decreased fra 0.68 til -0.20.
WKP.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
65.22%
Netto fortjenestemargin
8.41%
Driftsmargin
54.38%
Avkastning
0.33%