Stocks-WLK-Westlake Chemical Corp

WLK Westlake Chemical Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Westlake Chemical Corps inntekter increased per 34.10% og utgjorde 15.79B. Nettoinntekt increased per 10.97% til 2.30B. Netto aktiva increased per 22.71% til 10.47B og EPS increased fra 15.58 til 17.34.
WLKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
18.92%
Netto fortjenestemargin
10.18%
Driftsmargin
12.46%
Avkastning
9.32%