Stocks-WMT-Walmart Inc.

WMT Walmart Inc.

165.25 0.69 (0.42%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/1/2023: Walmart Inc.s inntekter increased per 6.73% og utgjorde 611.29B. Nettoinntekt decreased per 19.00% til 11.29B. Netto aktiva decreased per 8.60% til 83.99B og EPS decreased fra 4.87 til 4.27.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning