Stocks-WPP.L-WPP

WPP.L WPP

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: WPPs inntekter increased per 12.71% og utgjorde 14.43B. Nettoinntekt increased per 7.59% til 775.40M. Netto aktiva increased per 2.25% til 4.16B og EPS increased fra 0.52 til 0.61.
WPP.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
17.16%
Netto fortjenestemargin
-2.14%
Driftsmargin
9.91%
Avkastning
-1.43%