Stocks-XRX-Xerox Corp

XRX Xerox Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Xerox Corps inntekter decreased per 3.11% og utgjorde 6.89B. Nettoinntekt increased per 100.31% til 1.00M. Netto aktiva decreased per 22.50% til 2.77B og EPS increased fra -2.15 til -0.09.
XRXs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
32.11%
Netto fortjenestemargin
-0.22%
Driftsmargin
4.76%
Avkastning
-0.28%