Stocks-XXII-22nd Century Group Inc.

XXII 22nd Century Group Inc.

0.1550 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: 22nd Century Group Inc.s inntekter increased per 100.69% og utgjorde 62.11M. Nettoinntekt decreased per 83.39% til -59.80M. Netto aktiva increased per 45.25% til 95.98M og EPS decreased fra -0.21 til -0.31.
XXIIs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-9.90%
Netto fortjenestemargin
-93.64%
Driftsmargin
-81.06%
Avkastning
-48.62%