Stocks-XYL-Xylem Inc

XYL Xylem Inc

98.52 0.87 (0.89%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet stengt
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Xylem Incs inntekter increased per 9.13% og utgjorde 1.51B. Nettoinntekt increased per 1,141.67% til 149.00M. Netto aktiva increased per 8.72% til 3.50B og EPS increased fra 0.07 til 0.82.
XYLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.99%
Netto fortjenestemargin
7.60%
Driftsmargin
11.80%
Avkastning
7.43%