Stocks-XYL-Xylem Inc

XYL Xylem Inc

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2023: Xylem Incs inntekter increased per 33.36% og utgjorde 7.36B. Nettoinntekt increased per 71.55% til 609.00M. Netto aktiva increased per 190.49% til 10.18B og EPS increased fra 1.96 til 2.79.
XYLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.68%
Netto fortjenestemargin
7.15%
Driftsmargin
8.95%
Avkastning
6.13%