Stocks-ZBRA-Zebra Technologies Corp.

ZBRA Zebra Technologies Corp.

234.13 -0.23 (-0.10%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Zebra Technologies Corp.s inntekter increased per 2.74% og utgjorde 5.78B. Nettoinntekt decreased per 44.68% til 463.00M. Netto aktiva decreased per 8.41% til 2.73B og EPS decreased fra 15.52 til 8.80.
ZBRAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
44.38%
Netto fortjenestemargin
11.31%
Driftsmargin
15.08%
Avkastning
15.98%