Stocks-ZM-Zoom Video Communications Inc

ZM Zoom Video Communications Inc

67.98 -1.05 (-1.52%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/1/2023, var Zoom Video Communications Incs inntekter increased per 1.44% og utgjorde 1.12B. Nettoinntekt decreased per 315.19% til -104.05M. Netto aktiva decreased per NaN til N/A og EPS decreased fra 0.16 til N/A.
ZMs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
70.47%
Netto fortjenestemargin
12.94%
Driftsmargin
5.59%
Avkastning
8.90%