Stocks-ZTO-ZTO Express Cayman Inc-ADR

ZTO ZTO Express Cayman Inc-ADR

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: ZTO Express Cayman Inc-ADRs inntekter increased per 11.44% og utgjorde 5.25B. Nettoinntekt increased per 35.66% til 988.90M. Netto aktiva increased per 2.07% til 7.84B og EPS increased fra 0.90 til 1.24.
ZTOs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
30.39%
Netto fortjenestemargin
19.41%
Driftsmargin
24.33%
Avkastning
11.00%