ETFUnited States Gasoline FundUGA

UGA

United States Gasoline Fund

51.42 -2.39 (-4.43%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden stängd
Handla
S
51.42
K
51.66
(right-click to deleteright-click to manage)
UGA
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.