ETFVanguard Information TechnologyVGT

VGT

Vanguard Information Technology

383.56 -5.78 (-1.49%)
Försenade priser från NASDAQ, i USD Marknaden är öppen
Handla
S
383.56
K
384.33
(right-click to deleteright-click to manage)
VGT
- +
 
No Data Available
Search for Symbol or Username
Diagram visar SÄLJPRISET. Alla priser är vägledande och endast i informationssyfte.