Stocks-00135.HK-Kunlun Energy Co Ltd

00135.HK Kunlun Energy Co Ltd

6.2506 0.1897 (3.13%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Kunlun Energy Co Ltds inntekter increased per 19.75% og utgjorde 199.95B. Nettoinntekt increased per 0.47% til 9.54B. Netto aktiva decreased per 2.36% til 90.61B og EPS decreased fra 0.84 til 0.70.
00135.HKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
8.55%
Netto fortjenestemargin
3.36%
Driftsmargin
6.32%
Avkastning
5.58%