Stocks-00388.HK-Hong Kong Exchanges & Clearing

00388.HK Hong Kong Exchanges & Clearing

243.03 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Hong Kong Exchanges & Clearings inntekter decreased per 11.90% og utgjorde 18.46B. Nettoinntekt decreased per 19.23% til 10.10B. Netto aktiva increased per 0.56% til 50.19B og EPS decreased fra 9.89 til 7.95.
00388.HKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
88.22%
Netto fortjenestemargin
58.38%
Driftsmargin
67.14%
Avkastning
21.69%