Stocks-00880.HK-SJM Holdings Ltd

00880.HK SJM Holdings Ltd

2.4064 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: SJM Holdings Ltds inntekter decreased per 32.12% og utgjorde 4.00B. Nettoinntekt decreased per 86.96% til -7.85B. Netto aktiva decreased per 21.52% til 16.01B og EPS decreased fra -0.73 til -1.23.
00880.HKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
67.09%
Netto fortjenestemargin
-80.25%
Driftsmargin
-48.33%
Avkastning
-7.58%