Stocks-02382.HK-Sunny Optical Technology Group

02382.HK Sunny Optical Technology Group

50.92 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Sunny Optical Technology Groups inntekter decreased per 14.58% og utgjorde 38.60B. Nettoinntekt decreased per 52.78% til 2.88B. Netto aktiva decreased per NaN til 24.91B og EPS decreased fra N/A til 2.56.
02382.HKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
17.08%
Netto fortjenestemargin
10.98%
Driftsmargin
4.21%
Avkastning
19.10%