Stocks-1958.HK-BAIC Motor Corp Ltd

1958.HK BAIC Motor Corp Ltd

2.1268 0 (0%)
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: BAIC Motor Corp Ltds inntekter increased per 4.47% og utgjorde 221.48B. Nettoinntekt increased per 4.03% til 19.00B. Netto aktiva decreased per 3.25% til 88.63B og EPS increased fra 0.58 til 0.61.
1958.HKs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
21.54%
Netto fortjenestemargin
2.07%
Driftsmargin
12.77%
Avkastning
6.12%