Stocks-AAL.L-Anglo American

AAL.L Anglo American

0 0 (0%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Anglo Americans inntekter decreased per 5.64% og utgjorde 28.51B. Nettoinntekt decreased per 42.51% til 4.89B. Netto aktiva increased per 10.18% til 28.28B og EPS decreased fra 4.98 til 2.99.
AAL.Ls investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Bruttomargin
27.93%
Netto fortjenestemargin
13.39%
Driftsmargin
27.93%
Avkastning
12.20%