Stocks-AAPL-Apple

AAPL Apple

175.74 1.53 (0.88%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 30/9/2022: Apples inntekter increased per 7.79% og utgjorde 394.33B. Nettoinntekt increased per 5.41% til 99.80B. Netto aktiva decreased per 19.68% til 50.67B og EPS increased fra 5.61 til 6.11.
AAPLs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
43.45%
Netto fortjenestemargin
23.16%
Driftsmargin
29.23%
Avkastning
41.47%