Stocks-ADP.PA-Groupe ADP

ADP.PA Groupe ADP

112.35 -1.15 (-1.01%)
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Groupe ADPs inntekter increased per 68.82% og utgjorde 4.69B. Nettoinntekt increased per 339.68% til 592.00M. Netto aktiva increased per 16.26% til 4.86B og EPS increased fra -2.50 til 5.22.
ADP.PAs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
37.10%
Netto fortjenestemargin
-5.33%
Driftsmargin
19.97%
Avkastning
0.66%