Stocks-AEE-Ameren Corp

AEE Ameren Corp

84.25 0.26 (0.31%)
Forsinkede priser fra NASDAQ, i USD Markedet er åpent
Investere

FINANSSAMMENDRAG

For kvartalet som sluttet 31/12/2022, var Ameren Corps inntekter decreased per 11.27% og utgjorde 2.05B. Nettoinntekt decreased per 63.80% til 164.00M. Netto aktiva increased per 2.97% til 10.64B og EPS decreased fra 1.74 til 0.63.
AEEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
25.81%
Netto fortjenestemargin
14.20%
Driftsmargin
19.04%
Avkastning
4.67%