Stocks-AEE-Ameren Corp

AEE Ameren Corp

0 0 (0%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Ameren Corps inntekter increased per 24.44% og utgjorde 7.96B. Nettoinntekt increased per 8.44% til 1.08B. Netto aktiva increased per 8.22% til 10.64B og EPS increased fra 3.84 til 4.14.
AEEs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
26.39%
Netto fortjenestemargin
14.51%
Driftsmargin
19.80%
Avkastning
4.53%