Stocks-AGCO-AGCO Corp

AGCO AGCO Corp

122.80 2.93 (2.44%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: AGCO Corps inntekter increased per 13.58% og utgjorde 12.65B. Nettoinntekt decreased per 2.97% til 874.70M. Netto aktiva increased per 12.74% til 3.88B og EPS increased fra 11.85 til 11.87.
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
Netto fortjenestemargin
Driftsmargin
Avkastning