Stocks-AIV-Apartment Investment and Management Co

AIV Apartment Investment and Management Co

7.37 0.01 (0.14%)
Markedet stengtForsinkede priser fra NASDAQ, i USD
Handle
Handle

FINANSSAMMENDRAG

For regnskapsåret som sluttet 31/12/2022: Apartment Investment and Management Cos inntekter increased per 12.08% og utgjorde 190.34M. Nettoinntekt increased per 1,950.56% til 92.16M. Netto aktiva increased per 32.91% til 792.18M og EPS increased fra -0.04 til 0.50.
AIVs investorrelasjoner
ResultatregnskapBalanseKontantstrømoppstilling
Kvartalsvis
Bruttomargin
-15.49%
Netto fortjenestemargin
20.20%
Driftsmargin
-60.82%
Avkastning
3.16%